2023-01-16

Дестинатор за професионални производи на PCB чина

Технички карактеристики. 1. Дестинаторот за продавници на КПППИТИ Дестатачи, кој може да спаси многу работни места и да го зголеми производствениот капацитет. "Дечерот за професори на PCB" ја прифаќа програмирана компјутерска контрола. кој ја подобрува точноста на механичките активности и е лесно да се оперира.