2022-10-25

Klasyfikacja przenośników PCB Shuttle

Obecnie wprowadza się następujące wprowadzenie: Przenośniki PCB Shuttle są klasyfikowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym mobilny ogólnego przeznaczenia, selekcja podziemna, górnictwo odkrywkowe stałe, specjalna konstrukcja, przenośnik przesuwalny, funkcja przeładowywania specyficzna dla ładowarki, przenośnik o dużym nachyleniu itp.